კავკასიის ბიზნესის სკოლა
კავკასიის სამართლის სკოლა
კავკასიის მედიის სკოლა
კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა
კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლა
კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
კავკასიის ტურიზმის სკოლა
კავკასიის ეკონომიკისა და ჯანდაცვისა სკოლა
 

საერთაშორისო სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია

25-26 ოქტომბერს, კავკასიის უნივერსიტეტი, ფრიდრიხ ებერტისა და ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითრების ფონდების ხელშეწყობით, ატარებს მეექვსე სტუდენტურ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას "სამხრეთ კავკასიის ევროინტეგრაციის პერსპექტივები"....
Abiturientebi studentebi12 Kursdamtavrebulebi12