კავკასიის ბიზნესის სკოლა
კავკასიის სამართლის სკოლა
კავკასიის მედიის სკოლა
კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა
კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლა
კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
კავკასიის ტურიზმის სკოლა
კავკასიის ეკონომიკისა და ჯანდაცვისა სკოლა
 

NAPA-ს წარმომადგენლები კავკასიის უნივერსიტეტში

20 ივლისს,  კავკასიის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში გაიმართა სემინარი, უკრაინის პრეზიდენტთან არსებული სახელმწიფო მართვის ნაციონალური აკადემიის წარმომადგენლებისთვის,

მეტი:

მიღება ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამაზე

კავკასიის უნივერსტეტის ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სკოლა აცხადებს მიღებას ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამაზე.
მეტი:
Abiturientebi studentebi12 Kursdamtavrebulebi12
ISCCU copy copy
Pagedfgdfhdfjhdf1
 gpka