აკადემიური პერსონალის კონკურსის შედეგები კავკასიის სადოქტორო სკოლაში

25 სექტემბერი 2019

კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის სადოქტორო სკოლაში (CDS) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2019 წლის 3 აგვისტოს გამოცხადებული კონკურსი, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით გამოცხადებულია ანულირებულად.