აკადემიური პერსონალის კონკურსის შედეგები კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში

24 დეკემბერი 2019

კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში (CSH) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2019 წლის 23 დეკემბერს განათლების და განათლების ადმინისტრირების მიმართულებით  ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით არჩეულ იქნან განათლების მიმართულებით აკადემიურ თანამდებობებზე შემდეგი პირები:

 

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით:

  • სიმონ ჯანაშია
  • შალვა ტაბატაძე