ასისტენტ პროფესორები

ლევან ბჟალავა

ვლადიმერ გამსახურდია

თენგიზ თაქთაქიშვილი

ეკა ნანიტაშვილი

ნინო ჯიბუტი