ასისტენტ პროფესორები

გვანცა ჯიშოშვილი
ნინო მუნჯიშვილი
თამარ ქობულაძე
იზა გიგაური
მარიამ ბერიძე
თემგიზ სიმაშვილი
ირინე ცინცაძე