ასისტენტ პროფესორები

ლევან ბჟალავა

ირაკლი დავითაია

თენგიზ თაქთაქიშვილი

ეკა ნანიტაშვილი

ირინა წირქვაძე

ნინო ჯიბუტი