სამეურნეო სამსახური

შენგელი ჯიქია
სამეურნეო სამსახურის უფროსი
ელ-ფოსტა: sjikia@cu.edu.ge
ტელ: 2377777 (111)
ოთახი: D18
ნუგზარ შენგელია
ბათუმის ფილიალის სამეურნეო სამსახურის უფროსი
ელ-ფოსტა: nushengelia@cu.edu.ge
მობ:599 16 05 35 

სოსო ხარაბედია

შენობის ექსპლუატაციის მენეჯერი
ელ-ფოსტა: skharbedia@cu.edu.ge
ტელ: 2377777 (200)
ოთახი: D18

ავთანდილ  ჩაჩიბაია

ტექნიკური მენეჯერი
ელ-ფოსტა: achachibaia@cu.edu.ge
ტელ: 2377777 (200)
ოთახი: D18