ლოგისტიკის სამსახური

შენგელი ჯიქია
ლოგისტიკის სამსახურის უფროსი
ელ-ფოსტა: sjikia@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (135)
ოთახი: D12
ნუგზარ შენგელია
ბათუმის ფილიალის სამეურნეო სამსახურის უფროსი
ელ-ფოსტა: nushengelia@cu.edu.ge
მობ: 599160535

სოსო ხარაბედია

შენობის ექსპლუატაციის მენეჯერი
ელ-ფოსტა: skharbedia@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77 
ოთახი: D12

ავთანდილ  ჩაჩიბაია

ტექნიკური მენეჯერი
ელ-ფოსტა: achachibaia@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77 
ოთახი: D12

გიორგი ლეჟავა

ტექნიკური მენეჯერი

ელ-ფოსტა: gilezhava@cu.edu.ge

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (255)

ოთახი: D12