სასწავლო პროცესის მართვისა და სტუდენტთა რეგისტრაციის სამსახური

მარიამ ციბაძე
სასწავლო პროცესის მართვისა და
სტუდენტთა რეგისტრაციის სამსახურის უფროსი
ელ-ფოსტა: mtsibadze@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (225)
ოთახი: B29
ნათია ქილიფთარი
სასწავლო პროცესის მართვისა და 
სტუდენტთა რეგისტრაციის სამსახურის მენეჯერი
ელ-ფოსტა: nkiliphtari@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (223)
ოთახი: B29
მარინა ხარაბედია
სასწავლო პროცესის მართვისა და 
სტუდენტთა რეგისტრაციის სამსახურის მენეჯერი
ელ-ფოსტა: mkharbedia@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (224)
ოთახი: B29