სასწავლო პროცესის მართვისა და სტუდენტთა რეგისტრაციის სამსახური

მარიამ ციბაძე
სასწავლო პროცესის მართვისა და
სტუდენტთა რეგისტრაციის სამსახურის უფროსი
ელ-ფოსტა: mtsibadze@cu.edu.ge
ტელ: 2377777 (137)
ოთახი: B14
ნათია ქილიფთარი
სასწავლო პროცესის მართვისა და 
სტუდენტთა რეგისტრაციის სამსახურის ასისტენტი
ელ-ფოსტა: nkiliphtari@cu.edu.ge
ტელ: 2377777 (138)
ოთახი: B14
მარინა ხარაბედია
სასწავლო პროცესის მართვისა და 
სტუდენტთა რეგისტრაციის სამსახურის ასისტენტი
ელ-ფოსტა: mkharbedia@cu.edu.ge
ტელ: 2377777 (136)
ოთახი: B14