სასწავლო პროცესის მართვისა და სტუდენტთა რეგისტრაციის სამსახური

მარიამ ციბაძე
სასწავლო პროცესის მართვისა და
სტუდენტთა რეგისტრაციის სამსახურის უფროსი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (225)
ელ.ფოსტა: mtsibadze@cu.edu.ge
ოთახი: B29

ნათია ქილიფთარი
სასწავლო პროცესის მართვისა და 
სტუდენტთა რეგისტრაციის სამსახურის მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (223)

ელ.ფოსტა: nkiliphtari@cu.edu.ge
ოთახი: B29

მარინა ხარაბედია
სასწავლო პროცესის მართვისა და 
სტუდენტთა რეგისტრაციის სამსახურის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (224)
ელ.ფოსტა: mkharbedia@cu.edu.ge
ოთახი: B29