ბათუმის ფილიალი

მარიამი ჯიჯავაძე

სტუდენტთა  მომსახურებისა  და  სასწავლო  პროცესის მონიტორინგის დეპარტამენტის მენეჯერი

მობ.: 577021588

ელ. ფოსტა: mjijavadze@cu.edu.ge

ნუგზარ შენგელია
კავკასიის უნივერსიტეტის ბათუმის ფილიალის სამეურნეო სამსახურის უფროსი

მობ.: 599160535
ელ. ფოსტა: nushengelia@cu.edu.ge

ხათუნა ძიგუა
ბიბლიოთეკარი (ბათუმი)

მობ.: 595081416

ელ. ფოსტა: khdzigua@cu.edu.ge