შიდა აუდიტის დეპარტამენტი

აკაკი კაპანაძე
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის დირექტორი
ელ-ფოსტა: akapanadze@cu.edu.ge

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (244)
ოთახი: C24