სტრატეგიული განვითარებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი

ირენა მელუა
დეპარტამენტის დირექტორი
ელ-ფოსტა: imelua@cu.edu.ge
ტელ: 2377777 (129)
ოთახი: A21
ანა თავართქილაძე
გაცვლითი პროგრამების კოორდინატორი
ელ-ფოსტა: atavartkiladze@cu.edu.ge
ტელ: 2377777 (135)
ოთახი: A21
ნინო ჩიქოვანი
საერთაშორისო ურთიერთობების კოორდინატორი
ელ-ფოსტა: nchikovani@cu.edu.ge
ტელ: 2377777 (135)
ოთახი: A21