სტრატეგიული განვითარებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი

ირენა მელუა
დეპარტამენტის დირექტორი
ელ-ფოსტა: imelua@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (230)
ოთახი: C24
ანა თავართქილაძე
გაცვლითი პროგრამების კოორდინატორი
ელ-ფოსტა: atavartkiladze@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (240)
ოთახი: C24
ნინო ჩიქოვანი
საერთაშორისო პროექტების მენეჯერი
ელ-ფოსტა: nchikovani@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (233)
ოთახი: C24

ლაშა ჭელიძე

საერთაშორისო ურთიერთობების კოორდინატორი

ელ-ფოსტა: lchelidze@cu.edu.ge

ტელ: (+995 32) 237 77 77

ოთახი: C24