სტრატეგიული განვითარებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი

ირენა მელუა
დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (230)

ელ. ფოსტა: imelua@cu.edu.ge
ოთახი: C24

ანა თავართქილაძე
გაცვლითი პროგრამების კოორდინატორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (240)

ელ. ფოსტა: atavartkiladze@cu.edu.ge
ოთახი: C24

ნინო ჩიქოვანი
საერთაშორისო პროექტების მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (233)

ელ.ფოსტა: nchikovani@cu.edu.ge
ოთახი: C24

ლაშა ჭელიძე

საერთაშორისო ურთიერთობების კოორდინატორი

ელ.ფოსტა: lchelidze@cu.edu.ge

ტელ.: (+995 32) 237 77 77

ოთახი: C24