მონიტორინგის დეპარტამენტი

ხატია გოგლიძე
დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (210)

ელ.ფოსტა: khgoglidze@cu.edu.ge
ოთახი: B2

მაია ნიკურაძე
მონიტორინგის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (150)

ელ.ფოსტა: mnikuradze@cu.edu.ge