მონიტორინგის დეპარტამენტი

ხატია გოგლიძე
დეპარტამენტის დირექტორი
ელ-ფოსტა: khgoglidze@cu.edu.ge
ტელ: 2377777 (130)
ოთახი: A24
მაია ნიკურაძე
მონიტორინგის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე
ელ-ფოსტა: mnikuradze@cu.edu.ge
ტელ: 2377777 (126)
ოთახი: A24
მაია მუშკუდიანი
მონიტორინგის დეპარტამენტის მენეჯერი
ელ-ფოსტა: mmushkudiani@cu.edu.ge
ტელ: 2377777 (169)
ოთახი: A24
გიორგი მახარაშვილი
მონიტორინგის დეპარტამენტის მენეჯერი
ელ-ფოსტა: gmakharashvili@cu.edu.ge
ტელ: 2377777 (210)
ოთახი: D11