მონიტორინგის დეპარტამენტი

ხატია გოგლიძე
დეპარტამენტის დირექტორი
ელ-ფოსტა: khgoglidze@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (210)
ოთახი: B2
მაია ნიკურაძე
მონიტორინგის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე
ელ-ფოსტა: mnikuradze@cu.edu.ge
ტელ:  (+995 32) 237 77 77 (150)
ოთახი: C23
გიორგი მახარაშვილი
მონიტორინგის დეპარტამენტის მენეჯერი
ელ-ფოსტა: gmakharashvili@cu.edu.ge
ტელ:  (+995 32) 237 77 77 (490)
ოთახი: D2