საორგანიზაციო დეპარტამენტი

სვეტლანა ქევხიშვილი
დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (290)

ელ.ფოსტა: lkevkhishvili@cu.edu.ge
ოთახი: B2

მარიამ დალაქიშვილი

საორგანიზაციო დეპარტამენტის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (105)

ელ.ფოსტა: mdalakishvili@cu.edu.ge