საორგანიზაციო დეპარტამენტი

სვეტლანა ქევხიშვილი
დეპარტამენტის დირექტორი
ელ.ფოსტა: lkevkhishvili@cu.edu.ge
ტელ: 2377777 (109)
ოთახი: B2

მარიამ დალაქიშვილი

საორგანიზაციო დეპარტამენტის მენეჯერი

ელ.ფოსტა: mdalakishvili@cu.edu.ge

ტელ: 2377777 (109)

ოთახი: C23