საორგანიზაციო დეპარტამენტი

სვეტლანა ქევხიშვილი
დეპარტამენტის დირექტორი
ელ.ფოსტა: lkevkhishvili@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (290)
ოთახი: B2

მარიამ დალაქიშვილი

საორგანიზაციო დეპარტამენტის მენეჯერი

ელ.ფოსტა: mdalakishvili@cu.edu.ge

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (105)

ოთახი: C23