სამეცნიერო-კვლევითი დეპარტამენტი

თეიმურაზ ხუციშვილი
დეპარტამენტის დირექტორი
ელ-ფოსტა: tkhutsishvili@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (420)
ოთახი: D25 

გურანდა ჭელიძე

სამეცნიერო-კვლევითი დეპარტამენტის მენეჯერი

ელ-ფოსტა: gchelidze@cu.edu.ge

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (411)

ოთახი: D25