სამეცნიერო-კვლევითი დეპარტამენტი

თეიმურაზ ხუციშვილი
დეპარტამენტის დირექტორი
ელ-ფოსტა: tkhutsishvili@cu.edu.ge
ტელ: 2377777 (143)
ოთახი: C25