სამეცნიერო-კვლევითი დეპარტამენტი

თეიმურაზ ხუციშვილი
დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (420)

ელ.ფოსტა: tkhutsishvili@cu.edu.ge
ოთახი: D25 

გურანდა ჭელიძე

სამეცნიერო-კვლევითი დეპარტამენტის მენეჯერი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (411)

ელ.ფოსტა: gchelidze@cu.edu.ge

ოთახი: D25