ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე კავკასიის უნივერსიტეტში