კონფერენცია - „ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში და სტრატეგიული მიზნები“