კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლის პროფესორის საგრანტო პროექტი