სტუდენტური კონფერენცია „„ევროკავშირი დღეს გამოწვევები და პერსპექტივები“