კავკასიისა და ბრემენის უნივერსიტეტის პროფესორების ერთობლივი კვლევითი სემინარი