რისებას უნივერსიტეტის წარმომადგენლების ვიზიტი კავკასიის უნივერსიტეტში