ლოგიკური თამაშების ლიგა - აპელაციის შემდგომი შედეგები