თემატიკა

 1. ციფრული ხელოვნება, თანამედროვე ტენდენციები და ვიდეო რგოლების სახეობები და როლი სარეკლამო ინდუსტრიაში
 2. ვექტორული გრაფიკა, მისი თავისებურებანი და შემუშავების ტექნიკები
 3. Adobe Illustrator CC - ის ინტერფეისის ელემენტები და მათი გამოყენება პრაქტიკაში
 4. კრეატიული ილუსტრაციების სახეობები და მათი დამზადების ტექნიკები
 5. ბანერების და პოსტერების დამზადება Adobe Illustrator CC - ის მეშვეობით
 6. ანიმირებისთვის საჭირო ობიექტების მომზადება Adobe Illustrator CC - ის მეშვეობით
 7. Adobe Illustrator CC -დან Adobe After Effects CC -ში საექსპორტოდ განკუთვნილი ობიექტების მომზადების თავისებურებები და ფაილების მიმოცვლის თავისებურებანი
 8. Adobe After Effects CC -ის ინტერფეისი და მისი შემადგენელი ელემენტების პრაქტიკული გამოყენება
 9. გრაფიკული, აუდიო და ვიდეო ობიექტების იმპორტირება, დახარისხება და სტანდარტიზაცია Adobe After Effects CC გარემოში
 10. გრაფიკული ობიექტების ანიმირების სტრატეგიები Adobe After Effects CC -ში
 11. Adobe After Effects CC -ის ძირითადი ეფექტები და მათი გამოყენება
 12. Adobe After Effects CC -ის შაბლონების გამოყენების თავისებურებანი
 13. Adobe After Effects CC -ის გაფართოებები და მათი გამოყენების თავისებურებანი
 14. სამგანზომილებიანი გრაფიკული ელემენტების ანიმირება Adobe After Effects CC-ში
 15. რენდერინგი და Adobe Media Encoder CC-ის გამოყენების თავისებურებანი
 16. კრეატიული აზროვნების ტექნიკები და სარეკლამო ვიდეო რგოლის იდეის შემუშავება
 17. სარეკლამო ვიდეო რგოლების შემადგენელი ელემენტების მიმოხილვა
 18. სარეკლამო ვიდეო რგოლის დამზადება