თემატიკა

 

 1. სანიმუშო ჰიგიენის პრაქტიკა GHP - საწარმოს ინფრასტრუქტურა და სხვა მოთხოვნები - 1*1.5=1,5
 2. წარმოების სანიმუშო პრაქტიკა GMP, აუცილებელი ჩანაწერები და პროცედურები - 1*1,5=1,5
 3. მიკვლევადობა - 1*1,5=1,5
 4. სურსათის უვნებლობის საფრთხეები (მიკრობიოლოგიური, ქიმიური, ფიზიკური) - 2*1,5=3
 5. საფრთხის ანალიზის და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემა HACCP – 2*1,5=3
 6. სექტორების შესაბამისი HACCP (HoReCa, ყველი, ხორცი, თხილი, ფუნთუშეული) - 2*1,5=3
 7. სახელმწიფო სისტემა, ეროვნული კანონმდებლობა, ევრორეგულაციები - 2*1,5=3
 8. სერტიფიკაცია, აკრედიტაცია, დაკალიბრება, ლაბორატორიები - 1*1,5=1,5
 9. საერთაშორისო სტანდარტები და სერტიფიკაციის სქემები - GLOBAL GAP, ISO 22000 – 2*1.5=3
 10. ჯგუფური პრეზენტაციები - 1*1,5=1,5
 11. საბოლოო გამოცდა 1*1,5

ერთი სტუმარი სურსათის ეროვნული სააგენტოდან, ერთი სტუმარი კერძო სექტორიდან. დაინტერესების შემთხვევაში შედგება ვიზიტი საწარმოში.