განრიგი

ტრენინგის დასაწყისი: ივნისი

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 4 კვირა