საფასური და რეგისტრაცია

ტრენინგის ღირებულება 430 ლარი

საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს  ტრენინგის დაწყებამდე არაუგვიანეს 5 კალენდარული დღით ადრე

გაიარეთ ონლაინ რეგისტრაცია