განრიგი

  • ტრენინგის დასაწყისი: 17 მარტი
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 4 კვირა  
  • ტრენინგის პერიოდულობა: კვირაში 3-ჯერ (ორშაბათი, პარასკევი, შაბათი) პირველი კვირა კვირაში 2-ჯერ (სამშაბათი, შაბათი)
  • ტრენინგის დრო: კვირის დღეები 19:00-დან 22:00-მდე, შაბათი: 14:00 -დან 17:00-მდე