განრიგი

ტრენინგის დასაწყისი: 3 აპრილი

ჩატარების ადგილი : სასტუმრო „გალოგრე“

ჩატარების დღე: 3 , 4 , 5 აპრილი

ჩატარების დრო:

  • 3 აპრილი - 15:00-20:00 საათი
  • 4 აპრილი - 11:00 – 16:00 საათი
  • 5 აპრილი - 11:00 – 16:00 საათი