ტრენერი

პაატა ბრეკაშვილი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

  • დოქტორი, მენეჯმენტის პროფესორი
  • კავკასიის უნივერსიტეტის სადოქტორო სკოლის დეკანი

 

კურსის დასახელება

 

  • მოლაპარაკებების ხელოვნება