განრიგი

  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 6 საათი
  • დაწყების თარიღი: 2-3 ივნისი
  • ჩატარების დრო: 19:00 (საათი)