თემატიკა

  • ტრენინგის დასაწყისი: 20 მარტი
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 3 თვე
  • ჩატარების დღე: ოთხშაბათი,
  • ჩატარების დრო: 10:00-დან 13:00-მდე