საორიენტაციო შეხვედრებისა და საგნებზე ონლაინ რეგისტრაციის განრიგი

1 სექტემბერი 2017

საბუთების მიღება 4-9 სექტემბერი (ორშაბათი-პარასკევი 10:00-18:00, შაბათი 10:00-14:00)

 

11 სექტემბერი - საორიენტაციო შეხვედრა

12:00 – CSB (პირველი ჯგუფი)

18:00 – CSB (მეორე ჯგუფი)

15:00 – CHS - ჯანდაცვის მენეჯმენტი

12 სექტემბერი - საგნებზე ონლაინ რეგისტრაციის გახსნა

12:00 – CSB

16:00 – CHS - ჯანდაცვის მენეჯმენტი

 

12 სექტემბერი - საორიენტაციო შეხვედრა

12:00 – CSL (პირველი ჯგუფი)

18:00 – CSL (მეორე ჯგუფი)

15:00 - CSM

13 სექტემბერი - საგნებზე ონლაინ რეგისტრაციის გახსნა

12:00 – CSL

16:00 - CSM

 

13 სექტემბერი - საორიენტაციო შეხვედრა

12:00 – CST (პირველი ჯგუფი)

15:00 – CST (არქიტექტურა)

18:00 - СST (მეორე ჯგუფი)

14 სექტემბერი - საგნებზე ონლაინ რეგისტრაციის გახსნა

12:00 – CST

 

14 სექტემბერი - საორიენტაციო შეხვედრა

12:00 – CSH (ევროპოსმცოდნეობა, ისტორია, ინგლისური ფილოლოგია)

15:00 – CSH (სოციოლოგია)

18:00 - CSG

15 სექტემბერი - საგნებზე ონლაინ რეგისტრაციის გახსნა

16:00 - CSG

 

15 სექტემბერი - საორიენტაციო შეხვედრა

11:00  - CSH (ფსიქოლოგია პირველი ჯგუფი) 

14:00 – CTS (ტურიზმი პირველი ჯგუფი) 

16:00 – CSH (ფსიქოლოგია მეორე ჯგუფი)

18:00 – CTS (ტურიზმი მეორე ჯგუფი)

18 სექტემბერი - საგნებზე ონლაინ რეგისტრაციის გახსნა

11:00 – CTS (ტურიზმი)

16:00  - CSH 

 

16 სექტემბერი - საორიენტაციო შეხვედრა

11:00 – CHS (ეკონომიკა პირველი ჯგუფი) 

13:00 – CHS (ეკონომიკა მეორე ჯგუფი)

18 სექტემბერი - საგნებზე ონლაინ რეგისტრაციის გახსნა

12:00 – CHS (ეკონომიკა)

 

კავკასიის უნივერსიტეტის ბათუმის ფილიალში:

 

  • საორიენტაციო შეხვედრა: 7 სექტემბერი, 11:00;
  • საგნებზე ონლაინ რეგისტრაციის გახსნა: 11 სექტემბერი;
  • სწავლის დაწყება:11 სექტემბერი.