სიახლეები

                                        

 

  1. აკადემიური კეთილსინდისიერებისა და დისციპლინის დაცვის მუდმივმოქმედი კომისიის დებულების განახლებული სახით დამტკიცება
  2. აკადემიური კეთილსინდისიერების კამპანია CU კამპუსში
  3. სტუდენტური კონკურსი პლაგიატის შესახებ
  4. კონცეფცია სტუდენტური აკადემიური სერვისების შესახებ
  5. აკადემიური წერის ცენტრის დაარსება კავკასიის უნვიერსიტეტში
  6. აკადემიური კეთილსინდისიერება და პლაგიატის პრევენცია კავკასიის უნივერსიტეტში 
  7. CU სტუდენტები აკადემიური კეთილსინდისიერების შესახებ
  8. კავკასიის უნივერსიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი,სასწავლო დარგში,ნუგზარ სხირტლაძე პლაგიატის შესახებ
  9. კავკასიის უნივერსიტეტის ლექტორის სტატია პლატფორმა Moodle-ის შესახებ