რესურსები

                                             

 

 

 1. აკადემიური კეთილსინდისიერების კოდექსი
 2. კონცეფცია სტუდენტური აკადემიური სერვისების შესახებ 
 3. აკადემიური წერის სტრუქტურის დიზაინი
 4. აკადმიური მუშაობის საფუძვლები – პრაქტიკული სახელმძღვანელო
 5. ევროპული გამოცდილება – დუბლინის ქალაქის უნივერსიტეტი
 6. ევროპული გამოცდილება – ვენის ქალაქის უნივერსიტეტი
 7. ევროპული გამოცდილება – როეჰემფტონის უნივერსიტეტი
 8. ევროპული გამოცდილება – უფსალას უნივერსიტეტი, შვედეთი

 

 

 1. Moodle  ვიდეო ინსტრუქცია ლექტორებისთვის 
 2. ჯგუფების შექმნა Moodle-ში (ვიდეო ინსტრუქცია ლექტორებისთვის) 
 3. Moodle ვიდეო ინსტრუქცია სტუდენტებისთვის
 4. Moodle გამოყენების ინსტრუქცია
 5. მომხმარებლის რეგისტრაცია და პროფილის შექმნა
 6. Moodle დავალების შექმნა ლექტორებისთვის
 7. დავალების შექმნა ,Turnitin-ის გამოყენებით, ლექტორებისთვის
 8. Moodle დავალების შეფასება ლექტორებისთვის
 9. დავალების ატვირთვა  პროგრამის "Turnitin" გამოყენებით (სტუდენტებისთვის)
 10. Moodle დავალების შესრულება სტუდენტებისთვის
 11. Moodle პირველადი ინსტრუქცია სტუდენტებისთვის
 12. Moodle დავალების შეფასება ლექტორებისთვის