საბუთების მიღება საბაკალავრო პროგრამებზე 2017-2018 სასწავლო წლისათვის

3 აგვისტო 2017

საბუთების მიღება საბაკალავრო პროგრამების 2017-2018 სასწავლო წლისათვის

 

 • საბაკალავრო პროგრამებზე საბუთების მიღება იწარმოებს 4-9 სექტემბერს: ორშაბათი-პარასკევი 10:00-18:00, შაბათი 10:00-14:00, პოლიტკოვსკაიას 10 ნომერში, მე-7 სართულზე (აპლიკანტის გარდა საბუთების წარდგენა შეუძლია სხვა პირსაც.);
 • წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:
  • სკოლის ატესტატი (ორიგინალი);
  • სამხედრო მიწერილობის ასლი (ვაჟებისთვის);
  • პირადობის მოწმობის 2 ასლი;
  • დაბადების მოწმობის 2 ასლი;
  • 2 ფოტო–სურათი 3x4 (СD-ზე ჩაწერილი ელექტრონული ვერსიაც);
  • ერთიანი ეროვნული გამოცდების საგამოცდო ბარათი (დაკარგვის ან დაზიანების შემთხვევაში შეგიძლიათ დაბეჭდოთ აბიტურიენტის პირადი გვერდიდან);
  • დამატებითი ინფორმაციის ფორმა #1 (ჩამოტვირთეთ, შეავსეთ და წარადგინეთ დანარჩენ დოკუმენტებთან ერთად).
 • საგნებზე რეგისტრაცია ბაკალავრიატის პირველკურსელთათვის გაიხსნება 11 სექტემბერს;
 • საგნებზე რეგისტრაციასა და სხვა საჭირო პროცედურას გაგაცნობენ საორიენტაციო შეხვედრაზე, რომლის თარიღს და ადგილს შეიტყობთ საბუთების ჩაბარების დროს.

 

კავკასიის უნივერსიტეტის ბათუმის ფილიალში:

 

 • საბუთების მიღება იწარმოებს: 29 აგვისტოდან 4 სექტმებრის ჩათვლით;
 • საორიენტაციო შეხვედრა ჩატარდება: 7 სექტემბერს, 11:00;
 • რეგისტრაცია გაიხსნება: 11 სექტემბერს;
 • სწავლა დაიწყება:11 სექტემბერს.