მობილობა კავკასიის უნივერსიტეტში

18 იანვარი 2017

კავკასიის უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრისათვის.

 

პროგრამების, ვაკანტური ადგილებისა და ფასების ჩამონათვალი შეგიძლიათ ნახოთ ბმულზე და ელექტრონულ პორტალზე: students.eqe.ge

 

 მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა ელექტრონულ პორტალზე (students.eqe.ge) რეგისტრაციის ვადა განსაზღვრულია  20 იანვრიდან 02 თებერვლის 18:00 საათამდე

 

დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით შემდეგ ნომერზე 2 377777 (137) და მოგვაწოდეთ მობილობის პირველი ეტაპისათვის საჭირო შემდეგი დოკუმენტები:

  1. ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ;
  2. სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა ბრძანების სათანადოდ დამოწმებული ასლები;
  3. ნიშნების ფურცელი;
  4. პირადობის ასლი;
  5. ატესტატის ასლი;
  6. სამხედრო მიწერის ასლი (ვაჟებისთვის);
  7. ორი ფოტოსურათი 3/4 (+ ელექტრონული ვერსია ჩაწერილი CD-ზე)
  8. ცნობა სახელმწიფო გრანტის მინიჭების შესახებ (უნდა აიღოთ განათლების ხარისხის განვიტარების ეროვნულ ცენტრში, ალექსიძის ქ. #1).

 

საბუთების მიღება და გასაუბრებები იწარმოებს 20 იანვრიდან