საკონტაქტო ინფორმაცია

ირენა მელუა

სტრატეგიული განვითარებისა და საერთაშორისო

ურთიერთობების დეპარტამენტის დირექტორი

ტელ:(+995 32) 237 77 77 (230)

ფაქ. (+99532) 2 31 32 25

ელ.ფოსტა: imelua@cu.edu.ge

 

ანი თავართქილაძე

გაცვლითი პროგრამების კოორდინატორი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (240)

ფაქ:  (+99532) 2 31 32 25

ელ.ფოსტა: atavartkiladze@cu.edu.ge

 

აკაკი კაპანაძე

საერთაშორისო პროექტების მენეჯერი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (244)

ფაქ:  (+99532) 2 31 32 25

ელ.ფოსტა: akapanadze@cu.edu.ge

 

ნინო ჩიქოვანი

საერთაშორისო ურთიერთობების კოორდინატორი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (233)

ფაქ:  (+99532) 2 31 32 25

ელ.ფოსტა: nchikovani@cu.edu.ge

 

ლაშა ჭელიძე

საერთაშორისო ურთიერთობების კოორდინატორი

ტელ: (+995 32) 237 77 77

ელ-ფოსტა: lchelidze@cu.edu.ge