წარმატების ისტორია

ანა ნოზაძე (CSM)

 

Koç University, Turkey

 

კავკასიის მედიის სკოლის, სტრატეგიული კომუნიკაციების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტმა, ანა ნოზაძემ, კოჩის უნივერსიტეტში, თურქეთი (Koç University, Turkey) გამართულ საზაფხულო სკოლაში სრული დაფინანსებით მიიღო მონაწილეობა.


პარტნიორ უნივერსიტეტში დაგეგმილი საზაფხულო სკოლის ძირითადი თემა გახლდათ: "ქალთა გაძლიერება მდგრადი განვითარებისთვის", რომლის ფარგლებშიც სტუდენტებს საშუალება ჰქონდათ აქტიური მონაწილეობა მიეღოთ მოწვეული ექსპერტების მიერ დაგეგმილ დისკუსიებში, ლექიებსა და სხვადასხვა აქტივობებში. 


ანანო ჯაოშვილი (CSG)

ანა ბახსოლიანი (CSB)

 

MRU Summer school 2019,Vilnius, Lithuania

 

კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლის სტუდენტმა ანანო ჯაოშვილმა და კავკასიის ბიზნესის სკოლის სტუდენტმა ანა ბახსოლიანმა მაიკოლას რომერის უნივერსიტეტის (ვილნიუსი, ლიტვა) მიერ დაგეგმილ საზაფხულო სკოლაში მიიღეს მონაწილეობა

 

სამ კვირიანი პროგრამის ძირითადი თემა გახლდათ კულტურული მემკვიდრეობა და უსაფრთხოება. სწორედ ამ თემატიკას ეძღვნებოდა საზაფხულო სკოლის ფარგლებში დაგეგმილი ლექციები და პრაქტიკული სავარჯიშოები.

 

საგულისხმოა, რომ პროექტში კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტებთან ერთად მონაწილეობას იღებდნენ ევროპისა და აზიის წამყვანი უნივერსიტეტის სტუდენტებიც.

 

გასათვალისწინებელია, რომ კავკასიის უნივერსიტეტი მაიკოლას რომერის უნივერსიტეტთან 2013 წლიდან წარმატებულად თანამშრომლობს