აკადემიური პერსონალის კონკურსის შედეგები

18
მაი
აკადემიური კონკურსის შედეგები კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლაში

კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლაში (CSG) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2020 წლის 15 მაისს ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით აკადემიურ თანამდებობებზე აირჩიეს შემდეგი პირები:

11
მაი
აკადემიური კონკურსის შედეგები კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლაში

კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლაში (CST) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2020 წლის 8 მაისს ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით აკადემიურ თანამდებობებზე აირჩიეს შემდეგი პირები:

08
მაი
აკადემიური კონკურსის შედეგები კავკასიის ტურიზმის სკოლაში

კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის ტურიზმის სკოლაში (CTS) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად, 2020 წლის 5 მაისს ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე 6 წლის ვადით აირჩიეს შემდეგი პირი:

08
მაი
აკადემიური პერსონალის კონკურსის შედეგები კავკასიის სამართლის სკოლაში

კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის სამართლის სკოლაში (CSL) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2020 წლის 6 მაისს ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით აკადემიურ თანამდებობებზე აირჩიეს შემდეგი პირები:

04
მაი
აკადემიური პერსონალის კონკურსის შედეგები კავკასიის ბიზნესის სკოლაში

კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის ბიზნესის სკოლაში (CSB) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2020 წლის 2 მაისს ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით აკადემიურ თანამდებობებზე აირჩიეს შემდეგი პირები:

09
მარ
აკადემიური პერსონალის კონკურსის შედეგები კავკასიის ბიზნესის სკოლაში

კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის ბიზნესის სკოლაში (CSB), აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად, 2020 წლის 5 და 6 მარტს ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით,   აკადემიურ თანამდებობებზე აირჩიეს შემდეგი პირები:

12
თებ
აკადემიური პერსონალის კონკურსის შედეგები კავკასიის მედიის სკოლაში

კავკასიის მედიის სკოლაში (CSM) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2020 წლის 12 თებერვალს ახალი ამბების და ინტერკულტურული კომუნიკაციის მიმართულებით  ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით, აკადემიურ თანამდებობებზე აირჩიეს შემდეგი პირები:

03
თებ
CSE აკადემიური პერსონალის კონკურსის შედეგები

კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის ეკონომიკის სკოლაში (CSE) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2020 წლის 31 იანვარს ეკონომიკის მიმართულებით ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით

24
დეკ
აკადემიური პერსონალის კონკურსის შედეგები კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში

კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში (CSH) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2019 წლის 23 დეკემბერს განათლების და განათლების ადმინისტრირების მიმართულებით  ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით

25
სექ
აკადემიური პერსონალის კონკურსის შედეგები კავკასიის სადოქტორო სკოლაში

კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის სადოქტორო სკოლაში (CDS) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2019 წლის 3 აგვისტოს გამოცხადებული კონკურსი, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით გამოცხადებულია ანულირებულად.