აკადემიური კონკურსის შედეგები კავკასიის სამართლის სკოლაში

17 სექტემბერი 2019

კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის სამართლის სკოლაში (CSL) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2019 წლის 13 სექტემბერს ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით არჩეულ იქნან აკადემიურ თანამდებობებზე შემდეგი პირები:ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით:

 

  • გიორგი ჯუღელი - კერძო სამართალი
  • ნათია ლაპიაშვილი  - კერძო სამართალი
  • სოლომონ მენაბდიშვილი - კერძო სამართალი
  • დევი ხვედელიანი - კერძო სამართალი
  • დავით მესხიშვილი - სისხლის სამართალი

 


ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით:

 

  • სოფიო შენგელია - საჯარო სამართალი
  • არჩილ ბორჯაძე - საჯარო სამართალი (საერთაშორისო)