აკადემიური პერსონალის კონკურსის შედეგები კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში

10 სექტემბერი 2019

კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში (CSH) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2019 წლის 6 სექტემბერს ინგლისური ფილოლოგიის მიმართულებით  ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით არჩეულ იქნან აკადემიურ თანამდებობებზე შემდეგი პირები:

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით:

 

  • ხათუნა ბასილაშვილი
  • ეკატერინე არჩვაძე
 
ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით:

  • თამთა მშვიდობაძე