აკადემიური პერსონალის კონკურსის შედეგები ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში

28 სექტემბერი 2018

კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში (CSH) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2018 წლის 20 სექტემბერს ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით არჩეულ იქნან აკადემიურ თანამდებობებზე შემდეგი პირები:

  

პროფესორის თანამდებობაზე 6 წლის ვადით:

 

  • გურანდა ჭელიძე -  ევროპის ისტორია
  • პაატა გერგაია -  პოლიტიკის ფილოსოფია/პოლიტიკური იდეოლოგიები