აკადემიური პერსონალის კონკურსის შედეგები კავკასიის მედიის სკოლაში

30 მაისი 2019

კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის მედიის სკოლაში (CSM) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2019 წლის 28 მაისს ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით არჩეულ იქნან აკადემიურ თანამდებობებზე შემდეგი პირები:

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით:

 

  • ნატო ასათიანი - პოლიტიკური პიარი
  • ირინე ტაბუციძე - კომუნიკაციის ფსიქოლოგია