კონკურსის შედეგები კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლაში

31 ივლისი 2018

კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლაში (CSG) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2018 წლის 21 ივლისს ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით არჩეულ იქნან აკადემიურ თანამდებობებზე შემდეგი პირები:


1. ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით:

 

  • ეკა აკობია - საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით
  • გიორგი მუჩაიძე - საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით
  • ემირ ეთერია - სახელმწიფო მართვის და პოლიტიკის მეცნიერებების მიმართულებით  

 


2. ასისტენტ - პროფესორის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით:

 

  • გრიგოლ გეგელია - საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით
  • პაატა სირბილაძე - სახელმწიფო მართვის და პოლიტიკის მეცნიერებების მიმართულებით  

 
3. ასიტენტის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით:

 

  • გიორგი გოგუაძე - საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით