აკადემიური პერსონალის კონკურსის შედეგები კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში

1 თებერვალი 2019

კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში (CSH) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2019 წლის 17 იანვარს ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით არჩეულ იქნან აკადემიურთანამდებობებზე შემდეგი პირები:


ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით:

 

  • ქეთევან გრძელიძე - ინგლისური ფილოლოგია


ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით:

 

  • თამარ ქობულაძე - ფსიქოლოგია
  • ნათია მესტვირიშვილი - ფსიქოლოგია