აკადემიური პერსონალის კონკურსის შედეგები კავკასიის სამართლის სკოლაში

21 იანვარი 2019

კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის სამართლის სკოლაში (CSL) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2019 წლის 18 იანვარს ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით არჩეულ იქნან აკადემიურ თანამდებობებზე შემდეგი პირები:

 

 პროფესორის თანამდებობაზე 6 წლის ვადით:

 

  • მამუკა ანდღულაძე - საერთაშორისო საჯარო სამართალი

  

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით:

 

  • გიორგი გიგუაშვილი - კერძო სამართალი
  • ეკატერინე ქარდავა - კერძო სამართალი
  • თამარ გეგელია - სისხლის სამართალი