აკადემიური პერსონალის კონკურსის შედეგები კავკასიის ბიზნესის სკოლაში

20 სექტემბერი 2019

კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის ბიზნესის სკოლაში (CSB) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2019 წლის 18 სექტემბერს ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით არჩეულ იქნან აკადემიურ თანამდებობებზე შემდეგი პირები:

პროფესორის თანამდებობაზე 6 წლის ვადით:

 

  • ერეკლე პირველი - საბუღალტრო აღრიცხვა
  • დავით წიკლაური - მარკეტინგი

 

ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით:

 

  • ალექსანდრე მიქელაძე - ფინანსები