აკადემიური პერსონალის კონკურსის შედეგები კავკასიის ეკონომიკის სკოლაში

16 ოქტომბერი 2018

კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის ეკონომიკის სკოლაში (CSE) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2018 წლის 1-ლ ოქტომბერს ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით არჩეულ იქნან აკადემიურ თანამდებობებზე შემდეგი პირები:

 

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით:

 

  • ლაშა ქავთარაძე - მაკროეკონომიკა

 

ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით:

 

  • მარიამ ხარაიშვილი - ეკონომიკა
  • ოთარ აბესაძე - ეკონომიკა 

 

ასისტენტის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით:

 

  • დავით პეტრიაშვილი - ეკონომიკა
  • ნინო ჩიქოვანი - ეკონომიკა 
  • მარიამ გავაშელი - ეკონომიკა
  • მედეა ზურაბიშვილი - ეკონომიკა