აკადემიური პერსონალის კონკურსის შედეგები კავკასიის სამართლის სკოლაში

1 ოქტომბერი 2018
კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის სამართლის სკოლაში (CSL) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2018 წლის 20 სექტემბერს ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით არჩეულ იქნან აკადემიურ თანამდებობებზე შემდეგი პირები:
 
 
პროფესორის თანამდებობაზე 6 წლის ვადით:

  • გიორგი თუმანიშვილი - კერძო სამართალი
  • რატი ბრეგაძე - საჯარო სამართალი
  
 
ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით:
 
  • ნინო მესხიშვილი - კერძო სამართალი
  • ლევან მოსახლიშვილი - საჯარო სამართალი
  • ირინე ბოხაშვილი - სისხლის სამართალი
  • მამუკა ანდღულაძე - საერთაშორისო სამართალი
 
 
ასისტენტის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით:

  • მარიკა გოგოლაძე -  კერძო სამართალი
  • გიორგი ასათიანი - სისხლის სამართალი