აკადემიური პერსონალის კონკურსის შედეგები კავკასიის მედიის სკოლაში

15 იანვარი 2019

კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის მედიის სკოლაში (CSM) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2018 წლის 26 დეკემბერს ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით არჩეულ იქნან აკადემიურ თანამდებობებზე შემდეგი პირები:

 

პროფესორის თანამდებობაზე 6 წლის ვადით:

 

  • ნინო ჟიჟილაშვილი - კონფლიქტებისა და კრიზისული სიტუაციების გაშუქება

 

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით:

 

  • სოფიკო ზურაბიანი - პოლიტიკის გაშუქება
  • სოფიო კვინტრაძე - ახალი ამბების პროდიუსინგი

 

ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით:

 

  • გიორგი ჯოლოგუა - მედიის კვლევის მეთოდები