აკადემიური პერსონალის კონკურსის შედეგები კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლაში

8 თებერვალი 2019

კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლაში (CST) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2019 წლის 17 იანვარს ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით არჩეულ იქნან აკადემიურ თანამდებობებზე შემდეგი პირები:

 

პროფესორის თანამდებობაზე 6 წლის ვადით:

 

  • ავთანდილ ყავრელიშვილი -  მონაცემთა ბაზები, პროგრამირება

 

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით:

 

  • გიორგი მუშკუდიანი - ელექტრონიკა

 

ასისტენტ პროფესორის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით:

 

  • ზაზა გამეზარდაშვილი - პროგრამირება