აკადემიური პერსონალის კონკურსის შედეგები კავკასიის ტურიზმის სკოლაში

1 ოქტომბერი 2018
კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის ტურიზმის სკოლაში (CTS) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2018 წლის 24 სექტემბერს ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით,  საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით არჩეულ იქნან აკადემიურ თანამდებობებზე შემდეგი პირები: 
 

პროფესორის თანამდებობაზე 6 წლის ვადით: 
 
  • თეიმურაზ ხუციშვილი - კალკულუსი 
  • ეკა დევიძე - ღონისძიებებისა და შეხვედრების მენეჯმენტი
 
 
ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით: 
 
  • გიორგი ბრეგაძე - ტურიზმის ეკონომიკა 
  • დავით ხუციშვილი - მარკეტინგის საფუძვლები 
  • ლუკა ნამორაძე - მენეჯენტის საფუძვლები 
  • ეკატერინე გლოველი - ტურიზმის სტატისტიკა 

  
ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით:

  • თამარ ჭელიძე -  ტურიზმის პოლიტიკა და დაგეგმვა
  • ლევან წიქარიშვილი - ექსკურსიათმცოდნეობა 
  • მარიამ ციბაძე - საქართველოს გეოგრაფია