აკადემიური კონკურსის შედეგები კავკასიის მედიცინის და ჯანდაცვის მენეჯმენტის სკოლაში

3 აგვისტო 2020

კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის მედიცინის და ჯანდაცვის მენეჯმენტის სკოლაში (CMS) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2020 წლის 28 ივლისს ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით აკადემიურ თანამდებობებზე აირჩიეს შემდეგი პირები:ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით

 

  • სოფიო ხაჟომია - საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
  • ნათია კახეთელიძე - ჯანდაცვის სამართალი